SERVIS

OBSAH

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Záruka se vztahuje
  Prodávající poskytuje na zboží 2 letou záruční lhůtu na konstrukční vady a 1. majitele zboží. Kupující se musí prokázat dokladem o zakoupení zboží. Záruka začíná běžet od data nákupu zboží.
 2. Záruka se nevztahuje
  • a) Na škody způsobené pádem, nárazem, nedostatečnou údržbou, použitím pro jiné účely než je výrobek určen, nedodržením návodu k obsluze.
  • b) Na díly nebo části kol jako jsou brzdové špalky, paprsky, ložiska, brzdná plocha ráfků, dekorační etikety, kosmetické nedokonalosti povrchu atp. podléhající přirozenému opotřebení v důsledku jízdy samotné.
  • c) Na rozcentrování kola resp. ztráty napětí paprsků. Jedná se o přirozený jev v důsledku jízdy samotné.
  • d) Na zboží, které bylo jakkoliv modifikováno a/nebo jakkoliv upraveno.
  • e) Na zboží, u kterého bylo poškozeno nebo zcela odstraněno sériové výrobní číslo nebo když uživatel použil neoriginální nebo nekompatibilní náhradní díly nebo ty, které nebyly schválené prodávajícím.
  • f) Na poškození brzdné plochy ráfku v důsledku použití jiných než originálních brzdových špalků a/nebo chybné instalace – polohy brzdových špalků.
  • g) Na poškození, probrždění nebo tzv. propálení brzdné plochy. Jedná se o přirozené opotřebení v důsledku jízdy samotné a/nebo o neúměrného a dlouhotrvajícího brždění bez přerušení.
  • h) Na poškození/odtržení styčné karbonové vrstvy při odstraňování galusky z ráfku neodborným způsobem a/nebo v důsledku použití tekutých agresivních lepidel (Doporučujeme použít galusky TUFO lepené pomocí oboustranné galuskové pásky TUFO).
  • ch) Na odchylku ve váze kol která nepřekračuje 10% uváděné hmotnosti daného modelu.

Nejedná-li se o záruční opravu, náhradní díly a úkony budou účtovány dle ceníku:

CENÍK

Ceník základních náhradních dílů
Cena ráfku - galuskový: 4 999 Kč
Cena ráfku - galuskový 80mm: 6 499 Kč
Cena ráfku - plášťový: 6 499 Kč
Cena náboje - předního: 1 199 Kč
Cena náboje - zadního: 1 799 Kč
Cena ořechu SH / SRAM / CA: 999 Kč
Cena paprsku vč. niple za kus: 28 Kč
Cena za sadu (2 kusy) brzdových špalků: 199 Kč

Orientační ceník základních servisních úkonů (práce)
Přepletení a vycentrování: 700 Kč
Výměna jednotlivých paprsků a vycentrování: 100 - 300 Kč dle rozsahu
Výměna náboje (viz „přepletení a vycentrování“)
Demontáž galusky a odstranění zbylého lepidla z ráfku: 200 Kč
Nalepení galusky: 100 Kč
Výměna ložisek v náboji: 250 Kč
Manipulace a balné: 150 Kč
Dopravné: 200 Kč
Kola přijímáme do servisu čistá, v opačném případě účtujeme poplatek za vyčištění 200 Kč / pár

 1. Montáž kazety
  Řiďte se montážními pokyny výrobce kazety a/nebo využijte služby odborného servisu.
 2. Nalepení galusky/nasazení pláště
  Řiďte se montážními pokyny výrobce galusky/pláště a/nebo využijte služby odborného servisu. Doporučujeme použít galusky TUFO lepené pomocí oboustranné galuskové pásky TUFO. Na rozdíl od tekutých a agresivních lepidel je páska TUFO k ráfku šetrnější a uchrání ráfek před možným poškozením/odtržení styčné karbonové vrstvy při odstarňování galusky z ráfku neodborným způsobem.
 3. Upnutí kol do rámu jízdního kola
  K upnutí kola do rámu použijte přiložené rychloupínáky (součást servisního balíčku), využijte služby odborného servisu.
 4. Montáž brzdových špalků
  Použijte výhradně přiložené brzdové špalky (součást servisního balíčku). Při použití jiných než přiložených brzdových špalků může dojít k nevratnému poškození či úplnému zničení brzdné plochy. U plášťových ráfků dbejte na přesné nastavení brzdových špalků podle rysky na ráfku.Využijte služby odborného servisu.
 5. Údržba
  • a) Pečlivě se o kola starejte, pravidelně umývejte a zbavujte kol nečistot zejména po jízdě v dešti nebo v prašném prostředí. Na náboje nestříkejte tlakovou vodou.
  • b) Dbejte na čistotu brzdné plochy a brzdových špalků. Před každou jízdou zkontrolujte stav brzdových špalků. Zbavte brzdové špalky všech nečistot zejména pak ostrých částí, které můžou poškodit brzdnou plochu ráfku. Pokud zjistíte výrazný úbytek brzdné vrstvy (není již vidět drážka) okamžitě brzdové špalky vyměňte!
  • c) Pravidelně kontrolujte kvalitu a stav ložisek. Zejména pak po jízdě v dešti nebo v prašném prostředí nechte rotující části náboje a ložiska odborným servisem zkontrolovat a znovu promazat vazelínou.
  • d) Pokud kolo vykazuje boční házivost, nechejte jej přecentrovat odborným servisem.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Pro vyřízení vaší reklamace je nutné vyplnit a zaslat reklamační protokol který musí obsahovat níže uvedené údaje. Pokud nemáte tiskárnu, pak protokol vypište ručně hůlkovým písmem, abychom jej přečetli. Reklamační protokol společně s koly zašlete na adresu servisního centra. Nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo účtenky. Servis vás po přezkoumání bude kontaktovat s návrhem řešení.

Co musí obsahovat reklamační protokol - povinné údaje (zkopírujte a vytiskněte):

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Popis závady:
Adresa pro zaslání zpět:

KONTAKT NA SERVISNÍ CENTRUM

Servisní centrum
Vodní 2985
760 01 Zlín

Vaše dotazy vyřizujeme v pracovní dny po-pá, 10 - 17 hod.
Servisní technik Petr Jančík, tel. +420 577 212 420, mobil: +420 606 206 628, e-mail: servis@equator.cz